• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

2016-2018

Negende lustrum 2016 t/m 2018

 

 

2016.

Het Deurnes Mannenkoor vierde dit jaar haar 40 jarig bestaan. Het feestelijk jaar werd op zaterdag 16 januari geopend met een h. mis in de Jozefkerk. Op zondag 17 januari volgde een receptie. Bestuur en koor werden door velen gefeliciteerd en de robijnen jubilarissen Kees Bouwmans en Martien van Helmond werden gehuldigd. Aan het einde van deze receptie werden de leden Kees Bouwmans en Jan Elbers opgenomen als “Lid in de orde van Oranje Nassau”. Beide leden kregen voor hun verdiensten van burgemeester Hilko Mak de daar bijbehorende versierselen opgespeld. Het werd voor velen een verrassende en feestelijke dag. Een betere start hadden we ons als koor niet kunnen bedenken. Deze dag was de opmaat naar een druk jubileumjaar met als thema “Toer Dur Deurze”. Met Pasen werden twee jubileumconcerten verzorgd in het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Voorafgaande en aansluitend werden met koren uit de gehele gemeente Deurne concerten gepland. In elk kerkdorp organiseerde het Deurnes Mannenkoor samen met het plaatselijke koor en/of muziekvereniging een regioconcert op maat. Naast de al geplande concerten werden er nog enkele optredens ingelast. Het laatste hiervan was de crematiedienst in crematorium Berkendonk te Helmond van ons dierbaar lid Gerard Munsters. Het toeval wilde dat dit ook het laatste optreden was van onze zeer gerespecteerde dirigent Fred Weijers. Van hem zou enkele dagen later afscheid worden genomen binnen eigen koorkring. Het werd een passend afscheid met enige emotie van twee zijden. Eerder werd al afscheid genomen van clubhuis Stationszicht, vele jaren onze repetitielocatie. Dit was tevens het einde van café Stationszicht. Uitbaters Jozef en Gon Hendriks zouden van hun pensioen gaan genieten. Na de zomervakantie zou het CCD Martien van Doorne ons nieuwe onderkomen worden. Hier is ook het koorarchief onder gebracht. Het archief is wel gedecimeerd nadat eerder de kelder van het voormalige Willibrordhaeghe was ondergelopen. Vele waardevolle stukken zijn verloren gegaan. Per 1 december kreeg het DMK een nieuwe dirigent. Onder deskundige leiding van de heer Jan Berkers zal het koor de ingeslagen weg verder gaan bewandelen. Jan Berkers is pas de vierde dirigent in 40 jaar. Dit zegt iets over de samenwerking tussen koor en dirigent in al die jaren. In juli werden de leden Jos Nooijen (25 jaar), Jo van Hoek (12½ jaar) en Mike Zschüschen (12½ jaar) gehuldigd door de voorzitter van het Deurnes Mannenkoor en de bondsconsul van de KBZON. 2016 werd een bijzonder jaar met overwegend hoogtepunten. Volgende item is naarstig op zoek gaan naar nieuwe leden.


2017.

We hebben gezocht en gevonden. Het DMK mocht liefst vijf nieuwe leden begroeten. Dit is een prima basis om weer te bouwen aan een volgende stap. In januari werd met een h. mis in de Deurnese Willibrorduskerk het robijnen jubileumjaar afgesloten. Het koor ging zich vanaf dan voorbereiden voor een driedaagse toer naar Aarschot in België. Daar werd deelgenomen aan “Aarschot volkoren” een koorfestival met veel kwaliteitskoren uit België en Nederland. Het werd een prachtige trip met veel bezienswaardigheden en vooral veel (zang)plezier. Een nieuwe ervaring was de medewerking aan de mis van Widor tijdens het 150 jarig bestaan van de Catharinakerk in Eindhoven met later in november nog een reprise in de Jozefkerk in Deurne. Samen met de zangers van “Sinte Catharijne” uit Eindhoven werd een aantal malen gerepeteerd. Twee koren en twee orgels geeft op sommige momenten een massaliteit aan muziek. De een houdt er van, en de ander vindt het toch iets te bombastisch. Het DMK hield er een prima gevoel aan over, het koor staat immer open voor nieuwe ervaringen. Na de zomervakantie kon het DMK zich gaan toeleggen op een aantal concerten en optredens. Zo brachten we een serenade aan familie Ad en Leny van Helmond i.v.m. hun 50 jarig huwelijksfeest, en kenden we een prachtig Herfstconcert in het CCD Deurne m.m.v. vrouwenkoor De Weef en Popkoor Skoor eveneens uit Deurne. We luisterden een h. mis op in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en we presenteerden een concert in de Kerstsfeer samen met streekkoor Canthonis uit Sint Anthonis o.l.v. onze voormalige dirigent Fred Weijers. Het slotakkoord was het opluisteren van een afscheidsdienst van een van onze grootste fans, die was overleden na een vrij kort ziekbed. Zij was de moeder van onze leden Hans en Kees Bouwmans. Het Fletcherhotel Willibrordhaeghe zal vanaf januari 2018 het nieuwe onderkomen zijn van het DMK. Dit werd besloten na een extra ledenvergadering medio december. Er waren meerdere reden aanwezig om het CCD vaarwel te zeggen ondanks het feit dat we er kind aan huis waren en immer prima zijn ontvangen. De leiding van het CCD had alle begrip voor onze motivatie. Ook het ophalen van OPK zal per direct staken. Voor een post jubileumjaar mogen we stellen hard gewerkt te hebben o.l.v. kundig dirigent Jan Berkers. Voor de komende jaren liggen er weer voldoende uitdagingen op de plank aldus het bestuur.

2018.

Op donderdag 11 januari vond de eerste repetitie plaats in het Fletcherhotel Willibrordhaeghe, ons nieuwe clubhuis. Het DMK bereidde zich voor, op twee h. missen, respectievelijk 4 februari in de Willibrorduskerk van Deurne en 18 februari in de prachtige bisschoppelijke Caroluskapel in Roermond, dit voor de Limburgse Brancardiersvereniging. Op 18 februari in de namiddag luisterde het DMK een concert op t.b.v. de Deurnese concertcyclus. Het intermezzo in de pauze was voor het Eindhovense koperensemble. Op zaterdagavond 7 april was het Engelse “Warrington Mail Voice Choir” bij het DMK te gast in de kapel van het Fletcher kloosterhotel. Dit bekende Engelse koor zocht een gastkoor in Nederland met de mogelijkheid een uitwisselingsconcert in Engeland te organiseren. Op zondag 15 april was het DMK wederom te gast in de Deurnese concertcyclus. Ditmaal gaf het Eindhovens koperensemble een concert met het DMK als intermezzo in de pauze. Het weekend van 27 t/m 29 april stond in het teken van een  weekend koorreisje naar Duitsland. Het DMK was gelegerd in de gerestaureerde militaire barakken in Bitburg, vandaar uit was er een uitstap naar Trier. Op zondagavond was er zoals gebruikelijk weer veel te verhalen. We verzorgden in totaal vier optredens. Als koor namen we samen met de Deurnese gemeenschap afscheid van Jac. van Geloven, oud priester in Deurne op 12 mei in de Willibrorduskerk.  Jac. was werkzaam in Deurne, de Jozefparochie en Zeilberg. Daarnaast is hij vele jaren docent geweest aan het Hub van Doornecollege, de voormalige LTS. Hij was een gerespecteerd priester, maar vooral mens. Op zaterdag 1 september mocht het DMK een speciale mis opluisteren in de kapel van het Fletcherhotel voor de “Militaire en Hospitale Orde van St. Lazarus van Jerusalem”. De jaarlijkse h. mis in de St. Jozefparochie werd gezongen op zaterdag 29 september. Een volgend optreden was er op zaterdag 20 oktober in de vorm een concert in de Catharinakerk in Eindhoven. Een ingelast optreden was er op zondag 4 november in de kapel van het Fletcherhotel t.b.v. de aanwezige rouwbeurs. Ons herfstconcert vond plaats op zaterdag 10 november in de kapel van het Fletcherhotel Willibrordhaeghe. Gastkoor was de “Best Irisch Singers” uit Best waar we eerder al eens te gast waren. Samen met “Musical Voices” uit Neerkant verzorgde het DMK op zaterdag 9 december een Kerstconcert in de kapel van het Fletcherhotel Willibrordhaeghe in Deurne. Het was een druk jaar met vele hoogtepunten en mooie ontmoetingen. 2019 zal in het teken staan van minder optredens en meer aandacht voor het instuderen van nieuwe songs. Uitgezonderd de vastgestelde concerten zal het DMK ook weer meer in een grotere regio gaan zingen. Het DMK staat in Deurne weer op de kaart.

Download hier een uitgebreide versie van het 9e lustrum.