• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Beschermvrouw

anna-terruwe-1.jpg
Anna Terruwe
Beschermvrouw Deurnes Mannenkoor
1977 - 1990
 
Anna Alberdina Antoinette Terruwe (*Vierlingsbeek 19-08-1911 – † Deurne 28-
04-2004) was tussen 1977 – 1990 beschermvrouw van het Deurnes Mannenkoor. Deze verbintenis is indirect tot stand gekomen via Jo Terruwe, broer van Anna. (*Vierlingsbeek 22-03-1913 - † Deurne 30-07-1989). Jo Terruwe was sinds vele jaren pastoor in Frankrijk, hij stimuleerde de jeugd naast catechese ook muzikaal onderricht te volgen. Jo Terruwe was enorm betrokken bij het jeugdwerk in Frankrijk. In 1977 kreeg hij voor zijn jeugdwerk een bijzonder hoge en zeldzaam uitgereikte Franse onderscheiding opgespeld door de Franse Minister van Opvoeding en Cultuur. In 1982 kreeg hij in zijn eigen kerk te Gretz-Armainvilliers uit handen van burgemeester van Genabeek de legpenning van de gemeente Deurne overhandigd. Als mentor kwam hij regelmatig met zijn jongenskoor naar Nederland toe en bivakkeerde meestal in Deurne. In die tijd zijn ook de eerste contacten gelegd met het Deurnes Mannenkoor. Het DMK was meerdere malen te gast bij pastoor Jo Terruwe in Frankrijk. Dirigent Jan Nooijen en voorzitter Tiny Maas hadden regelmatig contact met pastoor Jo Terruwe en daardoor kwam het koor automatisch meer in contact met Anna Terruwe. De brug naar beschermvrouw van het DMK was snel geslagen. Naast financiële injecties voor concertreizen zorgde Anna er ook voor dat het DMK een serenade mocht brengen aan de dan tachtigjarige kardinaal Alfrink. Hiervan zijn toenook tv opnames gemaakt. Meerdere malen werd een serenade gebracht aan huize Terruwe.
 
In 1921 verhuisde het gezin Terruwe van Vierlingsbeek naar Deurne, en kwam te wonen in de Stationslaan, een straat met mooie grote huizen waar veelal de notabelen van Deurne woonden. In1913 kreeg de jonge Anne er een broertje bij met de naam Johannes Ernst Antoon. Zijn roepnaam was Jo.Anna deed haar vooropleiding tot arts in Eindhoven om later in Utrecht verder te gaan studeren. In 1949 promoveerde zij als zenuwarts. Ze vestigde zich in Nijmegen als psychiater. Zij werd later internationaal bekend door haar bevestigingstheorie. Dit alles tegen het zere been van de Katholieke kerk. In 1965 werd ze door kardinaal Alfrink gerehabiliteerd en nadien zelfs door het Vaticaan. Anna Terruwe is nadien meerdere malen op prive audiëntie geweest bij Paus Paulus VI. Met haar bevestigingstheorie heeft ze stof nagelaten voor vele jaren. Zowel in de medische wetenschap als ook in de hogere regionen van de kerk heeft dr. Anna Terruwe enorm veel respect afgedwongen.
 
Jo Terruwe deed zijn priesteropleiding in Frankrijk. Hij werd op 30 juni 1941 in Frankrijk tot priester gewijd en droeg zijn eerste H. Mis op in Deurne op 13 juli 1941. In die tijd schreef mw. dr. Terruwe het ons bekende “bevestigingslied”. Het korte lied werd op muziek gezet door dhr. Middendorp. Het lied werd speciaal overhandigd aan het Deurnes Mannenkoor. De première van het bevestigingslied was in het bijzijn van dr. Anna Terruwe. Juist aan de vooravond van haar 100e geboortejaar werd het “Bevestigingslied” uit het archief gehaald en gearrangeerd door onze dirigent Fred Weijers. Op zaterdagmiddag 30 oktober 2010 werd in het gemeentehuis van Deurne het officiële gedeelte voorafgaande aan de onthulling van het beeld “bevestigend samenleven” van kunstenares Britt Ikström, muzikaal opgeluisterd door ons koor. In het bijzonder het zingen van het bevestigingslied werd enorm gewaardeerd door de vele aanwezige gasten waaronder diverse bekende Nederlanders zoals Mgr. Muskens, oud bisschop van Breda en voormalig minister Til Gardeniers. Ook oud burgemeester en oud voorzitter van de dr. Anna Terruwe Stichting, dhr.drs. van Genabeek was aanwezig onder de genodigde gasten. Wonderwel was dit ook een van de allerlaatste plichtplegingen van bijna oud burgemeester van Deurne en nieuwe beschermheer van het Deurnes Mannenkoor, dhr. Gerard Daandels.