• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

2016 -

Negende lustrum 2016 -

 

2016

 

Het Deurnes Mannenkoor vierde dit jaar haar 40 jarig bestaan. Het feestelijk jaar werd op zaterdag 16 januari geopend met een h. mis in de Jozefkerk. Op zondag 17 januari  volgde een receptie. Bestuur en koor werden door velen gefeliciteerd en de robijnen jubilarissen Kees Bouwmans en Martien van Helmond werden gehuldigd. Aan het einde van deze receptie werden de leden Kees Bouwmans en Jan Elbers opgenomen als “Lid in de orde van Oranje Nassau”. Beide leden kregen voor hun verdiensten van burgemeester Hilko Mak de daar bijbehorende versierselen opgespeld. Het werd voor velen een verrassende en feestelijke dag. Een betere start hadden we ons als koor niet kunnen bedenken. Deze dag was de opmaat naar een druk jubileumjaar met als thema “Toer Dur Deurze”. Met Pasen werden twee jubileumconcerten verzorgd in het Cultuurcentrum Martien van Doorne. Voorafgaande en aansluitend werden met koren uit de gehele gemeente Deurne concerten gepland. In elk kerkdorp organiseerde het Deurnes Mannenkoor samen met het plaatselijke koor en/of muziekvereniging een regioconcert op maat.   

Naast de al geplande concerten werden er nog enkele optredens ingelast. Het laatste hiervan was de crematie-dienst in crematorium Berkendonk te Helmond van ons dierbaar lid Gerard Munsters. Het toeval wilde dat dit ook het laatste optreden was van onze zeer gerespecteerde dirigent Fred Weijers. Van Fred zou enkele dagen later afscheid worden genomen binnen eigen koorkring. Het werd een passend afscheid met enige emotie van twee zijden.

Eerder werd al afscheid genomen van clubhuis Stationszicht, vele jaren onze repetitieruimte. Dit was tevens het einde van café Stationszicht. Uitbaters Jozef en Gon Hendriks zouden van hun pensioen gaan genieten. Na de zomervakantie zou het CCD Martien van Doorne ons nieuwe onderkomen worden. Hier is ook het koorarchief ondergebracht. Het archief is wel gedecimeerd nadat eerder de kelder van het voormalige Willibrordhaeghe was ondergelopen. Vele waardevolle stukken zijn verloren gegaan.

Per 1 december kreeg ons koor een nieuwe dirigent. Onder deskundige leiding van de heer Jan Berkers zal het koor de ingeslagen weg verder gaan bewandelen. Jan Berkers is pas onze  vierde dirigent in 40 jaar. Dit zegt iets over de samenwerking tussen koor en dirigent in al die jaren.

In juli werden de leden Jos Nooijen (25 jaar), Jo van Hoek (12½ jaar) en Mike Zschuschen (12½ jaar) gehuldigd door de voorzitter van het Deurnes Mannenkoor en de bondsconsul van de KBZON.

2016 werd een bijzonder jaar met overwegend hoogtepunten.

Volgende item is naarstig op zoek gaan naar nieuwe leden……..

 

 

Download hier een uitgebreide versie van het 9e lustrum.