• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Archief verwoest.

Het Deurnes Mannenkoor viert dit jaar hun 40 jarig bestaan met o.a. een Toer dur Deurze. De Toer is ongeveer halverwege en alles loopt naar verwachting. Daar kwam echter vorige week een teleurstellende verandering in.

Na de zomervakantie verhuist het DMK voor hun wekelijkse repetities van Stationszicht naar het CCD. Het archief van het DMK lag opgeslagen in de kelder van Willibrordhaege.

Vrijdag 10 juni waren enkele leden van het mannenkoor voornemens om het archief al onder te brengen in het CCD. Groot was de tegenslag toen men die vrijdagmorgen in de kelder kwam. In hun archiefruimte stond ruim 20 cm water. Het regenwater van de hoosbuien van woensdag 8 juni had zijn weg gevonden naar die kelder. Wrang daarbij was dat alle spullen al klaar waren gezet om te verhuizen, waardoor veel meer op de grond stond. Papieren en kledingstukken dreven op het water. Door het water is nagenoeg het gehele papieren archief verloren gegaan. De eerste verslagen van o.a. de oprichting, de eerste ledenlijst, foto’s, albums, reservekleding, kasten etc. zijn geheel vernietigd door het water en vocht. Ook een piano stond deels in het water. Men heeft getracht zoveel mogelijk spullen te redden, maar enkele dagen water hadden hun werk al gedaan. Het deel van de spullen welke droog is gebleven is overgebracht naar het nieuwe archief in het CCD.

2016 wateroverlast dmk.jpg