• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Afscheid van clubhuis Stationszicht

Tijdens de laatste repetitie voor de zomervakantie heeft het Deurnes Mannenkoor afscheid genomen van clubhuis Stationszicht. Zoals bekend zullen de uitbaters Jozef en Gon Hendriks in oktober cafe/zaal Stationszicht gaan sluiten.  Op 5 oktober 1995 vond de eerste repetitieavond plaats in Stationzicht. Bijna 21 jaar heeft het DMK daar zonder onderbreking gerepeteerd. Ook werden er de jaarvergaderingen en de jaarlijkse feestavond  gehouden.

Jozef en Gon stonden altijd voor het koor klaar. Wanneer om 5.00 werd vertrokken voor een buitenlandse reis was de koffie al bruin en ook bij terugkomst stond, ongeacht het tijdstip, de deur altijd open.

Voorzitter Jan Bouwmans dankte namens het koor de uitbaters voor de prettige samenwerking en de gastvrijheid  en wenste hen alle goeds voor de toekomst. Als blijk van waardering overhandigde hij Gon een mooie bos bloemen.

Vanaf september 2016 zal het DMK voortaan repeteren in Cultuurcentrum Martien van Doorne en wel op donderdag van 20.30 tot 22.30 uur. Wilt u een keer een repetitie bijwonen of bent u geïnteresseerd in het Deurnes Mannenkoor dan bent van harte welkom op deze repetitieavond.

 

afscheid Stationszicht.jpg