KOORHISTORIE DEURNES MANNENKOOR

Het Deurnes Mannenkoor werd opgericht op 8 januari 1976, uit leden van kerkkoor Sint Jozef en knapen- herenkoor Deurne ’67. Onder leiding van medeoprichter en dirigent Jan Nooijen werd het fundament gelegd voor wat het koor nu is.

Een frisse koorklank, een grote diversiteit aan muziek en een juiste beleving liggen hier aan ten grondslag. Het koor heeft door de jaren heen steeds een dertigtal leden geteld.

Naast de vele optredens in Deurne en omgeving werd er regelmatig deelgenomen aan concoursen in Nederland. Diverse prijzen werden in de wacht gesleept, waarvan een aantal in de categorie superieur, de hoogste amateurklasse. Daarnaast heeft het koor diverse muzikale reizen ondernomen naar het buitenland. Er werd menigmaal deelgenomen aan gerenommeerde concoursen en festivals. Ook werden binnen Europa diverse keren H. Missen opgeluisterd. Meerdere malen was het koor te gast in Italië. Het koor verbleef verder in Spanje, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland, Ierland, Polen en Tsjechië.

Mede door de internationale ervaringen brengt het koor vele soorten a capella zang in verschillende talen. Daarnaast is er een diversiteit aan soorten muziek zoals drinkliederen, volksliederen, barbershop melodieën en licht klassiek. Ook de modernere composities van hedendaagse componisten ontbreken niet op het muzikale programma. Een mix van liederen werd eind 1996 uitgebracht op de eerste CD “Deurnes Mannenkoor”.

Voor haar zilveren bestaansfeest in 2001 werd speciaal voor het Deurnes Mannenkoor door de Deurnese componist Eric Swiggers een lied gecomponeerd met als titel “De Knotwilg en ’t Schaterend  Keeltje” een tweeluik met teksten van Frans Babylon en Bert Bijnen over de Peel, het door ons zo geliefde gebied.

De tweede CD “Thanks for the Memory” werd gepresenteerd op 5 januari 2008.

In 2026 bestaat het Deurnes Mannenkoor 50 jaar

Het Deurnes Mannenkoor streeft een aantal doelen na, basis uitgangspunt is bijvoorbeeld een gemiddelde bezetting van vier partijen, met elk zo’n acht tot negen zangers. Soms zijn dit enkele zangers meer en soms enkele zangers minder. Het streefgetal is min. 32 tot max. 40 zangers. Er is  geen bovengrens vastgesteld. De leden blijven in bijna alle gevallen vele jaren verbonden aan dit koor. Indien een lid afhaakt is dit vaak om gezondheidsredenen, maar ze worden dan vrijwel altijd rustend lid zodat ze toch betrokken blijven bij alle activiteiten. Soms blijven leden zingen tot ze in het harnas sterven. Dit geeft de enorme betrokkenheid en saamhorigheid aan van de leden met dit koor.  

Nagenoeg elk jaar is er een clubdag. Op dit soort dagen leert men elkaar eens van een andere kant kennen. De partners zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Zij zijn onze beste supporters en altijd vergezellen ze het koor in grote getale naar concerten en tijdens concertreizen. Tijdens de clubdag worden ook de jubilarissen gehuldigd. Concertreizen worden geëvalueerd en er zijn vaak leuke activiteiten onderling.

Dit koor kent geen vaste groepjes in haar midden. Elk lid en elke partner gaat op een sociale manier met elkaar om ongeacht waar zij zich begeven. Elk lid kan op ieder moment zijn zegje doen, er is altijd een luisterend oor. Zelfs onze partners kunnen soms goede voorstellen doen die ook worden gehonoreerd. Verder kan elk lid zijn mening over het muziekrepertoire ventileren bij de leden van de muziekcommissie. Door alle commissies serieus te nemen deel je verantwoordelijkheid binnen de groep. Dit geeft juist grote betrokkenheid. Dit is zoals we de vereniging graag zien.

Nieuwe leden die een stemtest achter de rug hebben worden altijd warm welkom geheten. Ze kunnen tijdens hun beginperiode gebruik maken van een buddy als zij daar prijs op stellen. Van een nieuw lid wordt ook niet meteen verwacht dat ze zich naadloos aansluiten, ze krijgen ruimschoots de tijd om zich de materie van dit koor eigen te maken.

Heeft u enig zangtalent en bent u toevallig nog op zoek naar een invulling van een hobby wat let u dan om eens te informeren bij het bestuur. Het koor repeteert op de donderdagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur met daarin een pauze van ca. 15 minuten. De repetities vinden plaats in het:

Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.

Voor informatie en mailing:
* http://www.deurnesmannenkoor.nl     
* info@deurnesmannenkoor.nl
* Deurnes Mannenkoor, Rozenstraat 12, 5721 ET Asten, Nederland.

 

 


Jongenskoor Deurne 67

Jongenskoor Deurne '67 ontstond uit Koorschool Deurne '67


Jongenskoor Deurne '67 was toentertijd het jongste koor van de Deurne met ongeveer 65 leden, waarvan 15 aspiranten. Het was een van de weinige koren in Nederland die met jongensstemmen zongen. De leiding berustte bij Wim Boerekamp Het repertoire omvatte werken uit bijna alle stijlperioden. De voorkeur ging echter naar de oudste koorliteratuur van de West-Europese beschaving namelijk Gregoriaans en Polyfonie. Het koor was toegankelijk voor jongensstemmen vanaf acht jaar uit Deurne en omgeving. Het koor was lid van Pueri Cantores, een wereldorganisatie van jongenskoren, die door middel van koorzang hielp bijdragen tot verbroedering der naties en wereldvrede.

Het koor nam met succes deel aan:

  • Het Wereldcongres Würzburg Duitsland 1970.
  • Koorfestival Loreto Italië 1971.
  • Wereldcongres ' s-Hertogenbosch 1972.
  • Uitwisseling in Londen 1972 met Ealing Abbey Boys Chor.

Op 17 januari 1973 trad het jongenskoor Deurne '67 bij de cyclus 1972-'73 van de Vierspan.