• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Home

Welkom op de site van het Deurnes Mannenkoor

Wij willen ons graag even aan u voorstellen. Wij zijn een relatief jong koor, dat van start is gegaan in 1976 en er bewust voor kiest klein te blijven als het gaat om aantal leden en groot te zijn als het gaat om muzikale prestaties. In haar bestaan heeft het koor al een aardige reputatie opgebouwd in zowel binnen- als buitenland. Een frisse koorklank, een grote diversiteit aan muziek en een juiste beleving onder de bezielende leiding van de dirigent liggen hier aan ten grondslag.

 

Om het koor in stand en op peil te houden is het bestuur i.s.m. dirigent en diverse werkgroepen continu bezig met het toekomstperspectief met daarin werving en scholing van nieuwe leden.

 

Het koor dat gemiddeld zo'n dertig zangers telt, varieert van dertigers tot hoge zestigers. Het is een dynamisch geheel met een grote betrokkenheid van elk individu. Alle leden hebben een aantal dingen gemeen. Naast zang op niveau houden ze van gezelligheid, saamhorigheid en concertreizen maken.

 

Muziekbeoefening is een bindende factor tussen mensen. Even "wég van de snelweg" van alledag! Contacten zowel in eigen land als in het buitenland worden gemakkelijk gelegd: immers de taal van de muziek is universeel. Zang opent vele harten en overwint alle taalbarrières. Dit is gebleken tijdens de vele concertreizen die het koor eerder heeft gemaakt naar landen als Italië, Duitsland, België, Ierland, Spanje, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Engeland, Tsjechië en Polen.