• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Receptie t.g.v. het 40 jarig bestaan van het DMK

De receptie van het Deurnes Mannenkoor zal plaatsvinden in clubhuis Café Stationszicht aan de Spoorlaan 21 te Deurne. Tijdens de receptie zullen de jubilarissen Kees Bouwmans en Martien van Helmond (beide 40 jaar lid) worden gehuldigd. Bijzonderheden volgen later.